• <span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0.7"> Aké marketingové služby využívať? </span>

     Aké marketingové služby využívať? 

Základné marketingové služby

Využitím Mystery shoppingu získate pohľad na svoje produkty a služby, ako ich vnímajú samotní zákazníci. To Vám pomôže odstrániť chyby, ktorých sa pri podnikaní vedome alebo nevedome dopúšťate.

Preto Vám pri Mystery shoppingu odporúčame využiť aj ďalšie naše služby a to:

  • Analýza konkurencie
  • Analýza značky a lojality zákazníkov k Vašej značke
  • Príležitosti / ohrozenia na rast tržieb vo Vašom podnikaní
  • Optimalizácia Vášho webu a nastavenie SEO
shopping woman

Analýza konkurencie – zameriavame sa na najbližších konkurentov vo Vašom prostredí, preveríme ich produkty, priestory a poskytované služby. Zistíme v čom vynikajú a v čom je lepšia Vaša spoločnosť. Táto analýza Vám pomôže lepšie využiť svoje konkurenčné prednosti a zaistiť zlepšenie Vašej pozície na trhu.

Analýza značky – zistíme, ako vnímajú Váš produkt samotní zákazníci a či sú voči nemu lojálni. To znamená, či plánujú aj budúce nákupy Vašich produktov / služieb a či sú naklonení využiť aj konkurenčné produkty a prečo. V súvislosti so značkou podniku je dôležité správne logo a jeho prezentácia, aby zákazníci vedeli Vašu firmu a produkt vždy jednoznačne identifikovať.

Príležitosti / ohrozenia – na to, aby bol Váš podnik úspešný, je potrebné zabezpečiť rast podniku a udržania si lojálnych zákazníkov. Zameriame sa na výzvy vo Vašom podnikateľskom prostredí a zanalyzujeme, čo sa dá v blízkom období zrealizovať lepšie a čomu je potrebné predísť.

Optimalizácia webu - prekontrolujeme web a na základe funkcionality odporúčime prípadné zmeny prezentácie, vizualizácie a zabezpečíme optimalizáciu webu pre vyhľadávače (aby bol Váš web zobrazovaný na prvých priečkach vo vyhľadávaní). Súčasne vieme pomôcť s online marketingom a nastavením / správou online kampaní vo vyhľadávacích a sociálnych sieťach.

Preveríme aj
Váš podnik

icon of shopping woman

Osobnou návštevou

Čistota a spôsob prevedenia prevádzky

Profesionalita personálu

Komunikácia personálu

Cenová dostupnosť produktov

Variabilita produktov

Využitie marketingu a značky podniku

Bezpečnosť pri nakupovaní

Telefonickým hovorom

Dovolateľnosť (rýchlosť odpovede)

Priateľskosť a ochota v komunikácii

Schopnosť pochopiť volajúceho

Odporúčania produktov

Správnosť poskytnutých informácií

Predajné zručnosti

Internetovým prístupom

Jednoduchosť a prehľadnosť webu

Technické prevedenie

Využívanie moderných technológií

Možnosť a prevedenie nákupov

Možnosti kontaktných formulárov

Prezentácia vlastnej značky podniku

Naša špecializácia

Podniky služieb

Podniky služieb

Špecializujeme sa na bankové, poisťovacie, štátne a iné podniky, ktoré poskytujú služby.
Podnikové predajne

Podnikové predajne

Výrobné podniky a priamy predaj - otestujeme prevádzky v privátnom a aj v B2B segmente.
Podniky cestovného ruchu

Podniky CR

Podniky cestovného ruchu - HORECA, ich subdodávateľov ako aj komplexnosť produktov.
Telekomunikácie

Telekomunikácie

Telekomunikační operátori a call centrá - spracuvávame analýzy ich predajní a zákaznícky servis.