• <span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8"> Zistite o svojej firme VIAC </span>

     Zistite o svojej firme VIAC 

     Ako sa cíti u vás zákazník? 

Mystery shoping - studňa informácií

s mystery shoppingom získate iný pohľad na svoju firmu

Konkurencia

Preveríme Vaše konkurenčné prostredie a určíme Vaše postavenie a rozvoj spoločnosti.

Značka

Spravíme analýzu vnímania Vašej značky zákazníkmi a možnosti posilnenia značky.

SWOT

Vyhodnotíme Vaše silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia v podnikaní.

E-marketing

Prekontrolujeme využívanie online marketingu a navrhneme SEO možnosti.

Konkurencia

Preveríme Vaše konkurenčné prostredie a určíme Vaše postavenie a rozvoj spoločnosti.

Značka

Spravíme analýzu vnímania Vašej značky zákazníkmi a možnosti posilnenia značky.

SWOT

Vyhodnotíme Vaše silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia v podnikaní.

E-marketing

Prekontrolujeme využívanie online marketingu a navrhneme SEO možnosti.

Prečo využívať mystery shopping?

zamestnanec

Správanie zamestnancov

Mystery shopping je vykonávanie simulovaného spotrebiteľského správania, ktorého cieľom je otestovať zamestnancov alebo komplexný produkt spoločnosti a na základe výsledkov určiť silné a slabé stránky produktu / služieb. Tie určíme na základe pohľadu spotrebiteľov (výskum sa koná bez toho, aby zamestnanci skúmanej spoločnosti vedeli, že sa jedná o testovanie ich prístupu, produktu, služby ako aj samotnej spoločnosti z pohľadu zákazníkov).

Priama interakcia

Mystery shopping sa vykonáva v mieste nákupu, t.j. pre spoločnosť najdôležitejším miestom, kde dochádza k priamej interakcii medzi predávajúcim a kupujúcim. Mystery shopping Vám vďaka tomu ukáže, ako vystupujú Vaši zamestnanci pred Vašimi zákazníkmi, ich správanie, komunikáciu, odbornosť a ako ich vnímajú Vaši zákazníci. Súčasťou Mystery shoppingu je aj komplexné zhodnotenie skúmanej spoločnosti, ktoré tvorí hodnotenie obchodných priestorov, značky, porovnanie s konkurenciou. Výsledky sú interpretované pre konkrétne skúmané oblasti jednotlivo a ich záverom sú odporúčania na zlepšenie poskytovaných služieb a možnosti využitia príležitostí.

people at bar
hostia v reštaurácii

Vaša investícia

Mystery shopping je pre Vás nielen investíciou do zlepšenia Vášho podnikania a skvalitnenia zručností predajného personálu, ale je aj motiváciou pre samotných zamestnancov. Pozitívne výsledky Mystery shoppingu sa im môžu vrátiť v podobe dodatočnej odmeny za naplnenie cieľov spoločnosti – napr. v podobe prémií za správne vykonávanú prácu, čím spoločnosť získava spokojných zákazníkov (a dosahovanie cieľov spoločnosti) a zamestnanci dodatočné a motivačné finančné ohodnotenie.

Čo hovoria Vaši zákazníci?

Poskytneme Vám tie najcennejšie informácie, aké môžete získať a to hodnotenie Vášho podniku a Vašich zamestnancov očami Vašich zákazníkov.